till Kulturguiderna, ett samarbete mellan arkeolog Ann-Louise S Ferngård och historiker Dafvid Hermansson

Det pratas mycket om att arkeologi och historia inte samarbetar, bekräftar varandras resultat och är rivaler om att berätta om vår historia. Vi kan till viss del hålla med men har tagit tag i saken. Genom våra enskilda djupkunskaper i ämnena gör vi nu gemensam sak att råda bot på detta.

Vårt samarbete grundar sig i att vi båda föreläser, tillsammans , om samma sak men ur olika perspektiv. Vad säger historien om de arkeologiska fynden och kan arkeologin bekräfta historien?

Vi är även angelägna om att få er att komma ut i landskapet och uppleva platserna där historien utspelat sig. På riktigt. Därför anordnar vi en del vandringar också. Både digitalt och med oss i verkliga livet.