2003 blev jag färdig med min utbildning till arkeolog. Allt sedan dess har arbetet med historia och arkeologi format sig på många sätt. Främst har jag kommit att bli Österlens ledande förmedlare av hällristningar och bronsålder.

När jag 2010 tog steget att bli egenföretagare med inriktning på det förhistoriska och historiska landskapet kände jag att jag var på rätt väg. Vandringar, föredrag och platsguidningar har blivit min vardag och sedan 2012 driver jag bronsåldersplatsen Kiviksgraven.

Min filosofie kandidat har jag inom Medeltidsarkeologin men mitt stora intresse ligger i förhistorisk tid. Jag har ett brett arkeologiskt nätverk såväl nationellt som internationellt och håller mig uppdaterad om den senaste forskningen. Till vardags driver jag Asmiroca Kulturarvsupplevelser.

Liv och Leverne i forntiden

Kiviksgravens historia