Som utbildad historiker, religionsvetare och kulturgeograf är min kunskap om och nyfikenhet på historien både bred och djup. Jag har forskat och skrivit om medeltida helgonlegender, kristnandet av Norden och 1600-talets medicinalhistoria. Min specialitet är Första Världskriget, inom vilket jag är internationellt känd.

Sedan 1980-talet har jag i yrket arbetat med föredrag och kurser och på fritiden tagit på mig rollen som natur-, och kulturguide. Ett av många ideella kulturuppdrag är som museichef för Kiviks Museum, Österlens äldsta hembygdsmuseum.

Även om historia ligger mig mycket varmt om hjärtat har jag min profession inom ett annat område. Som fyrfaldig filosofie magister med specialisering på beteendevetenskap, ledarskapsutveckling och företagsanalyser arbetar jag i mitt eget bolag Artes Liberales AB.